top of page

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary pozwala na identyfikację źródła problemów, wpływających niekorzystnie na wspólne życie pary i zagrażających dla relacji. Jest okazją do refleksji nad przyczynami braku satysfakcji w związku. Umożliwia odkrycie negatywnych wzorców interakcji i pozwala wypracować strategie wzmacniające relację. Daje możliwość odbudowania bezpiecznej więzi i stworzenia własnego systemu jej ochrony. Dlatego koniecznym warunkiem jest obopólne zaangażowanie każdego z partnerów (małżonków).

Na czym polega

Przede wszystkim polega na rozmowie w której uczestniczą para wraz z terapeutą. Tematy wnoszone przez parę mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania związku. Terapeuta pomaga zarysować obszar wspólny dla każdego z partnerów. Pracuje na rzecz relacji, nie stając po żadnej ze stron. Wspiera komunikację między partnerami i pomaga znaleźć potencjał do zmiany w relacji. 

Wspieramy pary

   w sytuacjach:​

  • powtarzającego się uczucia rozczarowania, bezradności, braku możliwości porozumienia

  • kłótni i stale powtarzających się konfliktów

  • napięcia związane z wpływem rodziny na związek 

  • poczucie wypalenia w relacji

  • zdrady

  • żałoby, straty

  • kryzysów związanych z nowymi okolicznościami w życiu pary tj.: dziecko, ślub, utrata pracy

  • zmniejszonej satysfakcji z życia seksualnego związku

Kryzysy w związkach

Przechodzenie kryzysów jest nieodłączną częścią życia. Dotyczy to także bliskich relacji. Związki stale wystawiane są na różne próby. Zwykle wewnętrzne zasoby każdej z osób pozwalają na pokonanie trudności i nowych okoliczności. Czasem jednak pojawia w toku codziennych interakcji pojawia się poczucie „utknięcia”, rywalizacji. Wzrasta napięcie, któremu towarzyszą konflikty o małe codzienne rzeczy. Wzrasta poczucie niezrozumienia i oddalenia od partnera. Pojawia się wycofanie emocjonalne i wahanie, co do kluczowych decyzji w związku. Wychodzą na wierzch różnice, z którymi trudno sobie poradzić. Kwestie związane z rodzinnymi przekazami, ze stawianiem granic, autonomią, dominacją, wartościami, rolami społecznymi itp. Spada chęć na fizyczną bliskość, pojawiają się trudności seksualne. Czasem źródła napięć są nieznane. Czasem obie strony podejrzewają o co chodzi ale coś uniemożliwia im rozpoczęcie rozmowy. Partnerzy się oddalają od siebie, a ich więź słabnie.

 

U podłoża radzenia sobie z kryzysami w związku, leży charakter zbudowanej więzi oraz potrzeby przywiązania każdego z partnerów. Jako, że kryzysy są częścią związkowej rzeczywistości, problemem nie jest sam fakt wystąpienia takich trudności ale to jak para sobie z nimi radzi. Czy przeżywa je razem, czy osobno, czy partnerzy się wspierają, czy obwiniają, czy próbują rozmawiać, czy decydują się milczeć, czy w końcu szukają wsparcia na zewnątrz związku.

Terapia daje szansę na pokonanie trudności i wyjście z kryzysu w sposób wzmacniający więź między partnerami.

Przebieg pracy

​Rozpoczęcie pracy zaczyna się od 1-2 spotkań konsultacyjnych pary, na których definiowane są cele do pracy. Jest to też czas do sprawdzenia czy terapia par jest odpowiednim rozwiązaniem na problemy wnoszone przez parę. Zdarza się, że spotkaniom konsultacjom pary towarzyszą indywidualne konsultacje partnerów z psychoterapeutą.

 

Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie z parą. Najczęściej spotkania mają miejsce raz na dwa tygodnie i trwają po 80 min. Czas trwania całego procesu terapeutycznego jest zależny od indywidualnych potrzeb pary. Zwykle jest to kilkanaście spotkań.

Sesje psychoterapii par prowadzą:

Cezary Jaszkowski - Psychoterapeuta par

Cezary Jaszkowski

Katarzyna Burzyńska - Psychoterpeutka par
Katarzyna Burzyńska
Martyna.jpg
Martyna Pawłowska
Iwona_edited_edited.jpg
Iwona
Kucel
Piotr_edited_edited.jpg
Piotr Kądziela
bottom of page