top of page

Katarzyna Burzyńska

Psychoterapeutka DDA

psychoterapia dorosłych, psychoterapia par, dda,

Jestem psycholożką i psychoterapeutką DDA/DDD.
 
Towarzyszę osobom w drodze powrotnej do ich naturalnej samoregulacji i intuicji, aby mogły kształtować swoje życie bezpiecznym. Aby mogły lepiej rozumieć swoje odczucia i emocje, odkrywać swoją autentyczność i zaufanie do siebie. Aby odnalazły zaangażowanie zgodnie z tym, co dla nich ważne i sensowne. 
 
Celem jest poznanie siebie. 
Zmiana jest tylko możliwym rezultatem. 
 
W swojej praktyce łączę wiedzę zdobytą na płaszczyźnie klasycznej psychologii oraz pracy z ciałem, która daje mi poszerzone spojrzenie na psychikę człowieka i procesy jakie w nim zachodzą.
 
Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz  4-letnią Szkołę Psychoterapii DDA przy Stowarzyszeniu Od-do.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako stażystka w Wojskowym Instytucie Medycznym w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Warszawie oraz jako wolontariuszka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, stażystka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Zajmuję się nieustannym poznawaniem siebie poprzez szkolenia zawodowe, ruch i taniec w myśl zasady iż psychoterapeuta musi dobrze znać siebie, aby skutecznie pomagać innym.
 
Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyki psychoterapeuty, pod superwizją.

Kasia_edited.jpg
bottom of page