top of page

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza   psychologiczna   polega   na   opisie   właściwości   psychicznych  człowieka, wyjaśnianiu  problemów  w funkcjonowaniu oraz prognozie mechanizmów radzenia sobie i skutków zachowań. Na diagnozę klient może zgłosić się samodzielnie lub na prośbę swojego psychoterapeuty, psychiatry lub lekarza. ​

Oferujemy diagnozę osób dorosłych pod kątem: 

 • Spektrum autyzmu

 • ADHD

 • Stresu pourazowego (PTSD) i złożonego zespołu stresu pourazowego (Complex PTSD)

 • nasilenia depresji, lęku i innych zaburzeń zdrowia psychicznego  

 • cech osobowości i temperamentu

 • zaburzeń osobowości

 • wypalenia zawodowego

 • postaw rodzicielskich

 • preferencji zawodowych 

 • inteligencji ogólnej

 • samooceny i satysfakcji z życia

 • inteligencji emocjonalnej​

Etapy diagnozy psychologicznej:

Przebieg diagnozy zależy od hipotez wstępnych.

Na pierwszym spotkaniu psycholog przeprowadza wywiad, dotyczący diagnozowanego obszaru, a następnie prosi o wypełnia odpowiednio dobranych kwestionariuszy psychologicznych.

 

Na kolejnych spotkaniach – ich liczba jest zależna od diagnozowanego obszaru – psycholog pogłębia wywiad psychologiczny.

 

Na ostatniej sesji omawia z klientem wynik badania i przekazuje opinię pisemną. 

Czas i koszty diagnozy:

 • Sesja diagnozy trwa 50 -120 min

 • Wypełnienie zestawu kwestionariuszy psychologicznych trwa zazwyczaj 60 - 90 minut.

 • Koszt sesji diagnostycznej: 250 zł

 • Całkowity koszt uzależniony jest od ilości spotkań i rodzaju użytych narzędzi psychologicznych.

Diagnozę psychologiczną prowadzi:

Lena_edited.jpg

Lena Zielska

bottom of page