top of page

Psychoterapia indywidualna

Zapraszamy Cię na konsultację psychoterapeutyczną, gdy czujesz, że potrzebujesz wsparcia w poradzeniu sobie z dotykającymi Cię trudnościami. Mamy doświadczenie w pracy z osobami przeżywającymi kryzys, mającymi trudności w relacjach z bliskimi i ze światem, doświadczającymi trudnych emocji jak lęk, pustka, bezsilność, dojmujący smutek czy też cierpiącymi z powodu braku sensu życia. Towarzyszymy w przechodzeniu żałoby i straty. 

Psychoterapia gestalt

Podejście Gestalt wywodzi się z humanistycznej szkoły terapii, która w centrum swojego zainteresowania stawia człowieka z pełnym jego potencjałem i autonomią.

Istotą terapii w tym nurcie jest poszerzanie świadomości na temat tego, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie, w jaki sposób go doświadczamy i przeżywamy poprzez myśli, emocje, jak i ciało. Przeszłość i przyszłość jest ważna na tyle na ile manifestuje się w teraźniejszości. Stąd też terapeuta koncentruje się na tym co "tu i teraz".
 
Im bardziej człowiek jest świadomy, tym bardziej jest wolny i może doświadczać swojej siły. A rolą terapeuty jest pomoc w odkrywaniu siebie i wsparcie w sięganiu po to co istotne.

Założenia:

  • Jesteśmy całością. Tak samo ważne są myśli, emocje jak i doświadczenia z ciała.

  • Każdy posiada potencjał do zaspokajania swoich potrzeb.

  • Zmiana nie polega na stawaniu się kimś innym, tylko na odkrywaniu tego kim się jest naprawdę i braniu  odpowiedzialności za wykorzystanie swoich zasobów. Zmiana to efekt poszerzania swojej świadomości.

  • Dzięki świadomości możemy decydować i brać za nasze czyny odpowiedzialność.

  • Żyjemy w określonym środowisku, które na nas oddziałuje. Bez uwzględnienia jego kontekstu, nie sposób zrozumieć drugiej osoby.

W miejsce zdrowej socjalizacji, bezpiecznych wzorców relacyjnych, obecności rodziców w doświadczeniu dzieci pojawia się samotność i pustka emocjonalna, którą wypełnia choroba alkoholowa rodzica i próba jej kontroli przez drugiego z rodziców czy opiekunów. Problemy małżeńskie (partnerskie) stają się także problemami dzieci, które nie mają przestrzeni do bycia sobą. Obarczone często oczekiwaniami rodziców, zmuszane są do wchodzenia w role związane ze wsparciem i pomocą. Bezpieczna, pełna bliskości i ciepła atmosfera, ustępuje miejsca poczuciu opuszczenia, niepewności. Częstym doświadczeniem jest stres, beznadzieja oraz poczucie wstydu i tajemnicy przed światem zewnętrznym. Uwikłanie w lojalność do rodziców i poczucie bezradności w kontakcie z nimi. Pozostając bez uwagi i adekwatnego wsparcia, tłumią swoją naturalną energię i spontaniczność. Tworzą różne sposoby aby przetrwać ten trudny w ich życiu czas.
 
W życiu dorosłym często te dziecięce strategie przestają działać. Pojawiają się różne problemy relacyjne, które pozornie nie mają nic wspólnego z doświadczeniami z dzieciństwa. Klienci mówią “mam już to za sobą”, wyprowadziłem się z domu czy też “nie mam już kontaktu z rodziną” i nie wiążą obecnych sytuacji z destrukcyjnymi wzorcami relacyjnymi i stresowymi doświadczeniami. Często jednak doświadczają stresu i smutku, wycofującego wstydu. Mają niskie poczucie własnej wartości. Nie wierzą w siebie. W relacjach czują się samotne. To co powtarza się w doświadczeniach osób z syndromem DDA to: trudności w budowaniu trwałych relacji lęk przed zaangażowaniem się w związek brak satysfakcji w związku trwanie w destrukcyjnych relacjach trudność w rozmawianiu o emocjach z bliskimi często wiążą się z osobami z problemem alkoholowym

Psychoterapia dda

O syndromie DDA możemy mówić w przypadku różnych cech i strategii adaptacyjnych, które wykształcają się w dziecku na skutek dorastania w rodzinie, w której co najmniej jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu. 

Umów się

Sesje psychoterapii indywidualnej prowadzą:

Katarzyna Burzyńska - Psychoterapeutka DDA

Katarzyna Burzyńska

Cezary Jaszkowski - Psychoterapeuta Gestalt

Cezary Jaszkowski

Piotr Kądziela - Psychoterapeuta Gestalt

Piotr  Kądziela

Agnieszka Kimbar - Psychoterapeutka Gestalt

Agnieszka Kimbar Piasecka

Iwona Kucel - Psychoterapeutka Gestalt

Iwona
Kucel

Aleksandra Malinowska - Psychoterapeutka Gestalt

Aleksandra Malinowska

Martyna.jpg

Martyna Pawłowska

Tomasz Piasecki - Psychoterapeuta Integratywny

Tomasz Piasecki

Lena Zielska - Psychoterapeutka Gestalt

Lena
Zielska

bottom of page